City Challenge Amsterdam Zuid

Heb je interesse in deze City Challenge, geef je dan nu op

Jouw City Challenge van Amsterdam Stadsdeel Zuid:

Challenge Stadsdeel Zuid: Elektrisch deelvervoer over 10 jaar. Hoe dan?

Er komt steeds meer (elektrisch) deelvervoer in de stad Amsterdam. En daar moet de stad verder op worden voorbereid. Ook in Stadsdeel Zuid worden plannen gemaakt. Hoe en waar kun je in de toekomst gemakkelijk je fiets, scooter, biro of auto opladen in Stadsdeel Zuid? Er is voor auto's een vrij uitgewerkt plan voor laadpalen. Maar voor de andere vervoersmiddelen ontbreekt dit nog. Uiteraard wordt er al veel onderzoek gedaan in Amsterdam, zoals bijvoorbeeld in een BuurtHub. Hier kunnen inwoners electrisch deelvervoer vinden in de buurt. Denk aan een fiets, bakfiets, scooter of auto. Bewoners en ondernemers bepalen samen hoe een BuurtHub eruit komt te zien. Iedere BuurtHub kan hierdoor verschillen in grootte, soorten vervoersmiddelen en bijbehorende service. Bewoners kiezen hiervoor van een zogenaamde vervoersmenukaart. De BuurtHubs zijn in eerste instantie tijdelijk. 

De gemeente Amsterdam onderzoekt of de BuurtHub:

de bereikbaarheid van een wijk of buurt verbetert

het gebruik van schoon deelvervoer stimuleert

een bijdrage levert aan de luchtkwaliteit

de leefbaarheid vergroot

bijdraagt aan het verlagen van de CO2-uitstoot in de stad

Daarnaast doet de gemeente Amsterdam onderzoek naar de houding en het gedrag van bewoners en andere gebruikers die zijn overgestapt naar duurzame vormen van deelmobiliteit. En dat is voor jullie ook de vraag: Welke laadinfrastructuur is er bijvoorbeeld wenselijk in Stadsdeel Zuid. Welke vervoersmiddelen verwachten jullie over 5-10 jaar in Stadsdeel Zuid? En op welke locaties? Denk aan alle  mogelijke locaties: stations, scholen, pleinen, straten, etc. In jouw onderzoek is bijvoorbeeld belangrijk hoe de bevolking van Stadsdeel Zuid eruit ziet over 10 jaar. En hoe denken jullie hoe deze doelgroep zich over 10 jaar zal verplaatsen door Stadsdeel Zuid. Welk deelvervoer past daar dan bij? En hoe moeten we die laadinfrastructuur regelen? En op welke locaties? Jullie zijn over 10 jaar zelf de doelgroep! Dus je ontwerpt als het ware voor jezelf. Op basis van jouw onderzoek en aanbevelingen maak je een marketing communicatieplan en of -concept voor alle betrokken doelgroepen in Stadsdeel Zuid. 

Ik kies voor deze challenge en meld mij aan!

Leuk dat je interesse hebt in deze challenge. Vul onderstaand formulier in met jouw motivatie.

We zullen jouw aanvraag anoniem behandelen. Het gaat om jouw onderstaande motivatie.

Als je student bent van de meewerkende MBO Colleges van het ROC van Amsterdam van InHolland, dan heb je voorrang....

Je kan meerdere formulieren invullen voor meerdere challenges.

Probeer aan te geven wat jou motivatie is.

Kan je kort omschrijven hoe je op zoek zou gaan naar een oplossing voor deze challenge?

We nemen contact met jou op om de volgende stappen te bespreken.

Bedankt voor je aanvraag!